Mazoczas

Mazowieckie w jeden dzień: Pułtusk

Wizyta w XV-wiecznym zamku i spacer po przylegającym do niego najdłuższym brukowanym rynku w Europie, przejażdżka rowerem
wodnym, łódką, kajakiem lub gondolą po Narwi i połączonych z nią kanałach, okalających najstarsze części miasta – to główne
atrakcje Pułtuska. Mówi się o nim „mazowiecka Wenecja”, nie sposób bowiem odmówić mu niezwykłego uroku, który nadają wielowiekowe
zabytki i malownicza rzeka z systemem kanałów.


W Pułtusku warto zobaczyć również:
kolegiatę Zwiastowania Najświętszej Marii Panny ze słynnym sklepieniem pułtuskim,
Muzeum Regionalne w gotycko-renesansowej wieży dawnego ratusza
i w kamienicy przy ul. Rynek 36, w której to znajduje się ekspozycja „Napoleon w Pułtusku”,
• XVI i XVII-wieczne kościoły: św. Krzyża, świętych Piotra i Pawła.

Więcej: Pułtusk. Gondole, Napoleon i seriale

Informacje:

Lokalizacja

© 2024 - Mazowsze