Mazoczas

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Romantyczne miejsca na Mazowszu? Neogotycki pałacyk Krasińskich z połowy XIX wieku wraz z otaczającym go terenem (22 hektary parku w stylu angielskim) znalazłby się w pierwszej trójce z pewnością. Bo przecież właśnie tam mieści się Muzeum Romantyzmu i… magiczna ławeczka, która przyciąga miłość do każdego, kto na niej usiądzie.


Historia posiadłości w telegraficznym skrócie

Muzeum Romantyzmu powstało w 1961 r. – dokładnie 150 lat po wydaniu przez Napoleona Bonaparte dekretu, którym przywrócił Opinogórę rodzinie Krasińskich. Pierwszym Krasińskim, który został gospodarzem tego majątku w 1659 r., był podskarbi wielki koronny, wojewoda płocki o imionach identycznych jak król, który oddał mu Opinogórę w dożywotnią dzierżawę – Jan Kazimierz.

Zanim Opinogóra stała się Opinogórą Królewską, należała do księstwa mazowieckiego, a jeszcze wcześniej do Panien Norbertanek z Płocka – 1185 r. komes mazowiecki Żyro zwrócił im „Opinogote” i jest to pierwsza udokumentowana informacja o tym miejscu.

Jak to się stało, że Krasińscy stracili Opinogórę na kilkanaście lat? Po trzecim rozbiorze znalazła się ona w zaborze pruskim. Dopiero wkroczenie armii napoleońskiej na teren Mazowsza zmieniło sytuację. Właśnie wtedy cesarz Napoleon Bonaparte zwrócił rodzinne dobra Krasińskim.

Muzeum Romantyzmu

W skład dawnej posiadłości Krasińskich, a obecnie Muzeum Romantyzmu, wchodzi dziś park angielski o powierzchni 22 ha z kompleksem budynków. Są to: neogotycki pałacyk z 4 dziesięciolecia XIX wieku, dwór z początku XX wieku, oficyna dworska oraz powozownia – tam mieszczą się muzealne ekspozycje; oranżeria – z salą konferencyjno-koncertową i wystawą multimedialną; pozostałości folwarku, stajnia i ptaszarnia. Poza terenem Muzeum ważnym miejscem związanym z Krasińskimi jest kościół z rodzinną kryptą grobową, w której pochowany został autor „Nie-Boskiej komedii” i jego najbliżsi.

Neogotycki pałacyk, w którym znajduje się stała ekspozycja poświęcona najsłynniejszemu mieszkańcowi tej posiadłości, Zygmuntowi Krasińskiemu, był przez autora „Nie-Boskiej komedii” opisywany tak:

„Z okien widzę w dolinie gotycki zamek, który buduje się dla mnie, z wieżą ozdobioną rozetami i mauretańskimi kolumnami, dalej w dole trzy stawy i mnóstwo zieleni”.

W neogotyckiej oficynie dworskiej są prezentowane wystawy czasowe. W stuletnim dworze można oglądać kolekcję napoleońską oraz polskie malarstwo romantyczne.

A magiczna marmurowa ławeczka? Powstała na zamówienie pierwszej miłości romantycznego wieszcza – Amelii Załuskiej, która kazała wyryć na niej inskrypcję: „Niech pamięć moja zawsze ci będzie miła”. Czy rzeczywiście da się przyciągnąć miłość przez zasiedzenie? Gwarancje nie są wydawane, ale spróbować nie zaszkodzi. Ale wcześniej trzeba przyjechać do Opinogóry.

Informacje:

Adres:

ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra

Lokalizacja

© 2024 - Mazowsze