Mazoczas

Radom-Szydłowiec


Mazowieckie światowe klimaty – w mieście większym od Paryża i pierwszym na świecie samodzielnym muzeum poświęconym ludowym instrumentom muzycznym. Miasto o wielowiekowej historii, której świadkami były licznie zachowane zabytki, połączenie stylu gotyckiego i postindustrialnego, a do tego pochwała życia wiejskiego. Radom ma różne oblicza. Dla odmiany, leżący nieopodal Szydłowiec posiada bardziej jednolity charakter, ale za to jaki! Piękna rezydencja rodu Szydłowieckich i niezwykłe muzeum zapierają dech w piersiach.

MIędzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji, fot. UM Radom

DZIEŃ 1: RADOM
Dojazd z Warszawy: samochodem, pociągiem (Koleje Mazowieckie), autobusem.

Plan zwiedzania:
1) Spacer szlakiem turystycznym „Zabytki Radomia”, na którym znajdują się najważniejsze zabytki miasta, m.in.: Grodzisko Piotrówka, kościół św. Wacława, kościół farny św. Jana Chrzciciela i relikty zamku radomskiego, miejskie mury obronne z XIV wieku, zespół kościoła św. Katarzyny i klasztoru oo. Bernardynów, dawny barokowy zespół kościoła i klasztoru Benedyktynek, kamienice klasycystyczne w śródmieściu, dawny ratusz, dawny pałac Karschów i rezydencje przy ul. Żeromskiego, kościół garnizonowy, katedra radomska, Dom Glogierów i zabudowa eklektyczna w śródmieściu (ok. 3 godz.).

2) Muzeum im. Jacka Malczewskiego z kolekcją malarstwa Malczewskiego (2 godz.), Rynek 11, www.muzeum.edu.pl.

3) Galeria Dziedzictwa Kulturowego Radomia Galeria Miasta Kazimierzowskiego mieszcząca się na parterze budynku Urzędu Miejskiego, z trzecią co do wielkości w kraju makietą urbanistyczną historycznego centrum Radomia (1 godz.), ul. Żeromskiego 53.

4) Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” z ciekawymi wystawami, kinem i kawiarnią. Powstało z inicjatywy Andrzeja Wajdy w zaadaptowanym budynku dawnej elektrowni. To przykład doskonałego połączenia postindustrialnego klimatu i nowoczesnych form prezentowania szeroko pojętej kultury (1 godz.), ul. Mikołaja Kopernika 1, www.mcswelektrownia.pl


DZIEŃ 2: RADOM, SZYDŁOWIEC
Plan zwiedzania:
1) Muzeum Wsi Radomskiej. To skansen, w którym można poznać dziedzictwo kulturowe krainy leżącej na pograniczu Mazowsza
i Małopolski (2-3 godz.), (ul. Szydłowiecka 30, Radom, www.muzeum-radom.pl).

Przejazd do Szydłowca: samochodem, pociągiem (Koleje Mazowieckie), autobusem (ok. 0,5 godz.).

1) Zamek to dawna rezydencja magnacka, malowniczo położona na sztucznej wyspie i otoczona parkiem. W zabytkowych komnatach mieści się m.in. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu prezentujące materialne świadectwo tkwiącej w człowieku potrzeby kontaktu z muzyką (1 godz.), ul. J. Sowińskiego 2, www.muzeuminstrumentow.pl.
2) Spacer po Szydłowcu: Rynek Wielki z zabytkowym ratuszem z XVII wieku, kościół św. Zygmunta z końca XV wieku (1 godz.).

Lokalizacja

© 2024 - Mazowsze