Mazoczas

Mazowieckie w jeden dzień: Twierdza Modlin


Gigantyczna Twierdza Modlin to jeden z najlepiej zachowanych systemów umocnień w Europie, który porównać można jedynie do
francuskiego Verdun. O jej unikalnym charakterze decyduje także malownicze położenie w otoczeniu lasów, u zbiegu trzech rzek –
Wisły, Narwi i Wkry.

• Całość zabudowy tworzy ponad 30 obiektów, z których wiele jest udostępnionych do zwiedzania.
Cytadela Twierdzy jest najdłuższym w Europie i drugim na świecie wolnostojącym budynkiem o imponującej długości ponad
2,2 km.

Twierdzę najlepiej zwiedzać z lokalnym przewodnikiem. Dużą popularnością wśród turystów cieszy się także nocne zwiedzanie.

Więcej informacji: Twierdza Modlin

Informacje:

Lokalizacja

© 2024 - Mazowsze