Mazoczas

Ciechanów. Czarna bestia i niezwykła wieża

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie to namacalny dowód wielkości władców Mazowsza. W czasie wrogich najazdów olbrzymi dziedziniec mieścił wszystkich bez wyjątku mieszkańców grodu. Pamięta czasy największej świetności Księstwa Mazowieckiego. Łowcy skarbów są przekonani, że gdzieś w mrocznych zakamarkach dawnej gotyckiej twierdzy ciągle spoczywają skarby zgromadzone przez księcia Janusza I. Ale dostępu do skarbów pilnuje duch groźnego czarnego psa.


Podążając śladami władców Mazowsza w końcu musimy trafić do dawnej twierdzy, która zresztą do dziś góruje nad miastem. Ale trzeba pamiętać, że to znamienita, ale nie jedyna lokalizacja godna uwagi. Warto np. zajrzeć do późnogotyckiego Kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, który ufundował wraz z małżonką książę mazowiecki Siemowit III. Drewniane początkowo budynki służyły sprowadzonym w to miejsce ojcom Augustianom jako kościół i klasztor.


Krwawe sejmiki w kościele
W innej ciechanowskiej świątyni – Kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny – dochodziło do dramatycznych zdarzeń związanych z historią Mazowsza. W głównym budynku świątyni odbywały się bowiem sejmiki szlacheckie, podczas których krewcy delegaci wywoływali liczne awantury – ba, dochodziło nawet do zabójstw. W czasach napoleońskich w opuszczonym kościele urządzono piekarnię dla wojska.

Nieopodal świątyni, na tzw. Farskiej Górze, znajduje się neogotycka zabytkowa dzwonnica. W tym miejscu stało grodzisko, które według tradycji założył rycerz Ciechan, który uciekł z rodzinnego domu ze swą wybranką, piękną Dobroniegą. Musiał wybrać wygnanie, gdy ojciec chciał go na siłę ożenić z nieurodziwą, ale bogatą sąsiadką. Okolice Farskiej Góry, zanim książę Janusz I nadał osadzie prawa miejskie i wytyczył rynek w jego dzisiejszym miejscu, stanowiły centrum dawnego grodu. Gród został bowiem wzniesiony jeszcze w czasach, gdy chrześcijaństwo nie dotarło na Mazowsze. Być może istniała przy nim pogańska świątynia.


Niezdobyta twierdza
Zanim odwiedzimy zamek – najważniejszy cel naszej wycieczki – powinniśmy koniecznie zobaczyć niezwykłą atrakcję Ciechanowa, którą jest odrestaurowana wieża ciśnień. W rankingu portalu The World Geography futurystyczna wieża z Ciechanowa znalazła się wśród najbardziej oryginalnych wież na świecie. W otoczeniu wieży powstał Park Nauki Torus z interaktywnymi eksponatami.

Niezwykłe eksponaty zobaczymy również w Zamku Książąt Mazowieckich. Umieszczona w zamkowych basztach wystawa stała ,,Księstwo Mazowieckie 1200-1526 – intrygi, trucizny i smok, czyli 300 lat niezależnego Mazowsza’’ to ciekawe nawiązanie do barwnej historii samej warowni, jak i całego księstwa. Mury wzniesionego przez księcia Siemowita III potężnego zamku gotyckiego, z dwiema basztami: wschodnią więzienną i zachodnią – arsenałem, dominują nad miastem od ponad sześciu stuleci. Była to najpotężniejsza i nigdy, póki w jej murach przebywali rycerze, niezdobyta warownia na Mazowszu.

Wedle legendy na ciechanowskim zamku można spotkać groźnego czarnego psa. Jest to podobno zły rycerz, którego książęcy alchemik zamienił w zwierzę. Kto nie przestraszy się bestii, temu wskaże ona tajną komnatę, w której przed wiekami ukryte zostały skarby książąt mazowieckich. Wieść niesie, że psa najłatwiej spotkać na drugiej kondygnacji wieży zachodniej, tam, gdzie na ścianie zachował się fragment tynku, który do złudzenia przypomina właśnie psa – widać na nim pysk, łapy i ogon.

Muzeum Szlachty
Dawne tradycje i historię Mazowsza przypomina także Muzeum  Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Główna ekspozycja znajduje się w budynku dawnego banku mieszczańsko-gospodarczego  przy ul. Warszawskiej 61. Dawne szlacheckie życie możemy poznać także w dworku Aleksandry Bąkowskiej w Gołotczyźnie – oddziale muzeum.

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie
ul. Zamkowa 1, 06-400 Ciechanów
zamek@muzeumciechanow.pl
tel. (23) 672 40 64

Informacje:

Adres:

ul. Zamkowa 1, 06-400 Ciechanów

https://www.youtube.com/watch?v=ye4eRWe2b5U&t=735s

Lokalizacja

© 2024 - Mazowsze