Mazoczas

Chopin. Łazienki i Pałac Ostrogskich

Żadne miejsce w Warszawie nie kojarzy się tak bardzo z naszym genialnym kompozytorem jak Łazienki Królewskie. To tutaj – nieopodal głównego wejścia od strony Alei Ujazdowskich – znajduje się najbardziej znany pomnik Chopina dłuta Wacława Szymanowskiego. Pod pomnikiem odbywają się także cyklicznie recitale chopinowskie (wznowione po pandemii). Kilka kroków dalej znajduje się Belweder, w którym Chopin wielokrotnie bywał, zapraszany przez wielkiego księcia Konstantego. Nie możemy także zapomnieć o wizycie w Pałacu Ostrogskich, w Muzeum Fryderyka Chopina.Początki Łazienek sięgają XVII w., kiedy właściciel terenu Stanisław Herakliusz Lubomirski, zbudował dwa pawilony: Ermitaż oraz bogato dekorowany pawilon Łaźni. W drugiej połowie XVIII w. stały się letnią rezydencją króla Stanisława Augusta. Z tego okresu pochodzi cały zespół budowli (m.in. Stara Pomarańczarnia, Biały Domek, amfiteatr na wyspie, Pałac Myślewicki) otoczonych wówczas szerokimi alejami spacerowymi.

Recitale przy pomniku
W XIX w. na terenie kompleksu łazienkowskiego powstało kilka nowych pawilonów w stylu klasycystycznym. W 1817 r. Łazienki stały się własnością cara Aleksandra I, a w Belwederze zadomowił się brat władcy, wielki książę Konstanty, który po 1822 r. wielokrotnie zapraszał do swego salonu młodego Chopina. W czasie II wojny światowej park został poważnie zniszczony przez pożary, jednak udało się odrestaurować zabytki Łazienek i stworzyć w tym miejscu  ogólnodostępny zespół muzealno-ogrodowy.

Jak już wspomnieliśmy, Łazienki Królewskie nieodłącznie kojarzą się z Chopinem dzięki pomnikowi dłuta Wacława Szymanowskiego. Jest to jedna z najbardziej znanych i lubianych podobizn Fryderyka Chopina w Polsce. Znajduje się nad sadzawką,w pobliżu głównej bramy parku przy Alejach Ujazdowskich. Pomnik odsłonięty w 1926 r. został zniszczony przez hitlerowców w 1940 r. Stąd napis, jaki dziś widnieje na cokole: ,,Posąg Fryderyka Chopina zburzony i zagrabiony przez Niemców w dniu 31 maja 1940 roku odbuduje Naród. 17-X-1946 r.’’. Po II wojnie światowej, w 1958 r., pomnik został wiernie zrekonstruowany i ustawiony na poprzednim miejscu. Od 1959 r. do dziś przy pomniku odbywają się  niedzielne recitale chopinowskie. Są  organizowane od początku maja do końca września i cieszą  się ogromną popularnością.

Muzeum w Pałacu Ostrogskich
Od pomnika Chopina – alejami Ujazdowskimi – dojdziemy do Muzeum Fryderyka Chopina, które mieści się w Pałacu Ostrogskich przy ulicy Okólnik 1. Pod koniec XVI w. kasztelan krakowski Janusz Ostrogski zlecił wybudowanie w tym miejscu obiektu o charakterze obronnym. Budowla powstała jednak dopiero w drugiej połowie  XVII w. wg projektu Tylmana z Gameren zatrudnionego przez ówczesnego właściciela Jana Gnińskiego. Od tego czasu pałac kilkakrotnie przebudowywano, zmieniały się jego funkcje, podobnie jak właściciele.

Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

Historycznie nie jest to miejsce związane z Fryderykiem Chopinem i jego rodziną, ale właśnie tutaj w 1934 r. Instytut Fryderyka Chopina zapoczątkował instytucjonalną ochronę nad dziedzictwem chopinowskim. Budynek, niemal całkowicie zniszczony podczas II wojny światowej, po odbudowie zakończonej w 1954 r. stał się siedzibą Towarzystwa im. Fryderyka Chopina i pozostawał nią do 2005 r. Obecnie mieści się tu muzeum, którym zarządza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

W zbiorach warszawskiego Muzeum Fryderyka Chopina znajduje się największa na świecie kolekcja chopinianów. Są to m.in. przedmioty osobiste (pamiątki po kompozytorze, jego rodzinie i przyjaciołach), dokumenty rękopiśmienne (autografy listów, kompozycji) i drukowane, zbiory ikonograficzne, w tym cenne portrety, rzeźby, etc. Od 2010 r. w wyremontowanych wnętrzach można oglądać nowoczesną multimedialną ekspozycję.


Instytut Chopina
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina – utworzony w 2001 r. decyzją polskiego parlamentu – zajmuje się badaniami naukowymi, popularyzacją wiedzy o osobie i muzyce Fryderyka Chopina, publikacjami książkowymi, nagraniowymi i multimedialnymi. NIFC od ponad dekady, co roku w sierpniu, organizuje w Warszawie prestiżowy Międzynarodowy Festiwal „Chopin i Jego Europa”, a od 2010 r. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, którego historia sięga 1927 r.
Sprawuje także pieczę nad Muzeum Chopina w Warszawie i Domem Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.


Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Zamek Ostrogskich
ul. Okólnik 1
00-368 Warszawa
tel. (22) 44 16 274
biuro.muzeum@nifc.pl

Informacje:

Lokalizacja

© 2024 - Mazowsze