Mazoczas

Kościół św. Rocha i św. Jana Chrzciciela w Brochowie 

Czy bryła kościoła św. Rocha i św. Jana Chrzciciela w Brochowie nie przypomina warszawskiego barbakanu? To nie przypadek. Świątynia bowiem – tak jak element dawnych murów miejskich w największym polskim mieście – miała pełnić funkcję obronną. Dlatego częścią obiektu stały się wieże z oknami strzelniczymi zwieńczone stożkami, będące idealnymi punktami obserwacyjnymi oraz zespalający go łącznik strzelecki. Oprócz ciekawej architektury, świątynia słynie też jako miejsce związane z Fryderykiem Chopinem, światowej sławy kompozytorem.

Kościół to gotycko-renesansowa bazylika, która powstała w połowie XVI wieku w wyniku przebudowy gotyckiego z inicjatywy Jana Brochowskiego, wojskiego warszawskiego i właściciela wsi. Swój obecny kształt zawdzięcza znanemu architektowi Janowi Baptyście Wenecjaninowi, który – oprócz wspomnianego wcześniej barbakanu w Warszawie – zasłynął jako budowniczy kościołów na Mazowszu – w Broku, Płocku i Pułtusku. Bastionowe obramowanie widoczne przy kościele pochodzi z kolei z następnego stulecia. 

Baczni obserwatorzy zauważą, że od strony rzeki Bzury – nad której brzegiem stoi obiekt – znajduje się kolejny dowód świadczący o obronnym charakterze świątyni, a są nim pozostałości po fosie. Podczas bitwy nad Bzurą we wrześniu 1939 roku w kościele stacjonowali polscy żołnierze osłaniający przeprawę przez rzekę. W wyniku działań wojennych kościół uległ zniszczeniu, a jego rekonstrukcja nastąpiła w pierwszej latach po zakończeniu konfliktu.

Wewnątrz skromnie urządzonego kościoła uwagę zwraca sklepienie kolebkowe z siatką dekoracyjnych żeber w stylu charakterystycznym dla włoskiego architekta. Wśród historycznych elementów wystroju są rzeźby, obrazy i kamienne tablice. W dobrym stanie zachowały się również ko­min­ki do gotowa­nia po­ży­wie­nia na wypadek oblężenia, a w podziemiach – groby przedstawicieli rodu Lasockich, który był właś­ci­cie­lem wsi od II połowy XVII wieku do lat 30. XX wieku. 

Kościół w Brochowie jest ponadto miejscem, z którym zwią­za­ne są losy rodziny Chopinów, która zamieszkała w położonej o niespełna 10 kilometrów od wsi Żelazowej Woli. W mu­rach świątyni miejsce miały dwa ważne wydarzenia: w czerw­ca 1806 ro­ku od­był się ślub Mikołaja Cho­pi­na z Teklą Ju­sty­ną z Krzy­ża­now­skich, a cztery lata później, w Wiel­ka­noc para ochrzciła tam swojego syna – Fry­de­ry­ka Fran­cisz­ka, co potwierdzają za­cho­wa­ne do dziś wpisy z księ­gi me­try­kal­nej i me­try­ki chrztu.

Choć kościół można zwiedzić bez względu na porę roku, najwięcej osób do Brochowa przybywa w trzecią niedzielę września, kiedy przestrzeń wokół kościoła staje się miejscem, w którym organizowana jest rekonstrukcją Bitwy pod Bzurą. Inscenizacje te należą do największych pol­skich im­prez na­wią­zu­ją­cych do wydarzeń II woj­ny świa­to­wej.

Czas trwania wizyty:

1 godz.

Adres:

Brochów 70, 05-088 Brochów

Lokalizacja

© 2024 - Mazowsze