Mazoczas

Puszcza Kamieniecka – wokół Łochowa na rowerze

Puszcza Kamieniecka leży na lewym, południowym brzegu Bugu, a przepływa przez nią rzeka Liwiec. Obszar puszczy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem krajobrazu i specyficzną rzeźbą terenu. Składają się na nią piaszczyste wydmy i położone pomiędzy nimi torfowiska oraz leżący nad rzeką taras zalewowy z dużymi obszarami łąkowymi. Walory puszczy można poznać wybierając się na wycieczkę rowerową szlakiem o długości 56 kilometrów, który oznakowany jest kolorem zielonym. Szlak rowerowy prowadzi głównie drogami gruntowymi i jest przeznaczony także dla mniej zaawansowanych rowerzystów.

Punktem startu wycieczki po puszczy jest stacja kolejowa w Łochowie, do której można dojechać pociągami z Warszawy i Białegostoku. Przy stacji przecinamy przejazd kolejowy i ul. Szkolną, a następnie ul. Wyspiańskiego kierujemy się do następujących wsi: Łojki, Jerzyska i Brzuza, skąd ul. Jodłową wkraczamy do Puszczy Kamienieckiej, leżącej w obrębie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Krajobraz puszczy to głównie wydmy i bagna. W jego wilgotnych obniżeniach rosną bujne olsy, natomiast wyżej położone, ubogie w składniki mineralne tereny porastają bory sosnowe. Wyspowo występuje tam także świerk, którego granica zasięgu przebiega na północ od Mazowsza. W parku żyją nie tylko sarny, dziki czy zające, ale również borsuki i łosie. Bagna oraz podmokłe łąki są miejscem lęgowym czarnych bocianów i żurawi. 

Trasa biegnie przez sosnowy las z kilkoma ostrymi zjazdami i podjazdami, które prowadzą w malowniczą dolinką Wilżanki. Na wysokości osady Wywłoka, gdzie znajduje się wypożyczalnia kajaków, mijamy rezerwat „Jegiel”, utworzony dla ochrony unikalnego świerkowego starodrzewu. Trasa prowadzi następnie wzdłuż Bugu, by dalej odbić do lasu. W osadzie Rafa skręcamy na południe, wjeżdżając na nadbużańskie łąki, które prowadzą do mostu na Liwcu. Na podmokłych równinach gniazduje wiele ptaków, między innymi czajki. Szlak prowadzi następnie asfaltową drogą do Świnotopu, a następnie obok klasztoru sióstr Loretanek, gdzie podczas II wojny światowej zakonnice prowadziły tajny szpital dla żołnierzy Armii Krajowej. W niewielkim kościółku przyklasztornym znajduje się kopia figury Maryi z włoskiego Loretto.

Kontynuując wyprawę, kierujemy się na południe, podążając ścieżką wzdłuż Liwca. W Pustych Łąkach skręcamy w lewo, w asfaltową drogę prowadzącą z Wyszkowa do Węgrowa. 

Po przekroczeniu mostu na Liwcu, kierujemy się do wsi Pogorzelec, gdzie szlak skręca na nadrzeczną skarpę i prowadzi nią przez następne dwa kilometry. Na drogę wraca w Julinie, obok mieszczącego się w zabytkowym dworku domu dziecka. Z Julina leśna droga prowadzi do letniskowego Gniazdowa. Szlak ponownie prowadzi nad wodą, wraca do żwirowej drogi, aby przekroczyć lokalny ciek i jeszcze raz skręca w stronę rzeki.

W dalszej kolejności jedziemy przez łąki, a następnie ścieżką na wysokiej skarpie aż do mostu kolejowego, przy którym odbijamy na Stary Łochów. W miejscowości znajduje się XIX-wieczna budowla, wzniesiona według projektu Bolesława Podczaszyńskiego. Obecnie mieści się w niej m.in. hotel i SPA oraz rozległy park ze stawem. Szlak prowadzi przez teren dworu, a następnie skręca w ul. Rzeczną, wzdłuż rzeczki Kopanki. Kierując się na południe, przecinamy drogę z Łochowa do Węgrowa, by kontynuować wycieczkę malowniczym grzbietem Wydm Baczkowskich, aż do Łopiańskiego Bagna – dwóch niewielkich jeziorek. Ostatnim odcinkiem jest droga mijająca Łochów Fabryczny, która – skrajem lasu – prowadzi do stacji kolejowej w Łochowie. 

Puszcza Kamieniecka

Lokalizacja

© 2024 - Mazowsze