Mazoczas

Warszawa. Tutaj koncertował Fryderyk

W kawiarniach dziewiętnastowiecznej Warszawy kwitło życie towarzyskie, w których żywo uczestniczył młody Fryderyk Chopin. Największy ruch i najciekawsze dysputy o polityce i kulturze odbywały się w lokalach przy ulicy Miodowej, gdzie młody Fryderyk często zaglądał przy okazji wizyt w składzie nut Brzeziny. Nastoletniego Chopina można było spotkać „Pod Kopciuszkiem”, w „Dziurce”, „Honoratce”, a także w nowoczesnej cukierni Szwajcara Loursa. Bardzo często bywał także w kawiarni „U Brzezińskiej” przy ul. Koziej. O talencie Chopina mówiło się w całej Warszawie: chętnie zapraszano go na salony, grywał także na mszach świętych oraz w Teatrze Narodowym. W tym ostatnim miejscu dał także pożegnalne koncerty przed opuszczeniem ojczyzny.


Ogromny wpływ na rozwój artystyczny młodego Chopina miało środowisko warszawskich salonów. Niemal każda arystokratyczna rodzina (z pewnością Czartoryscy, Zamoyscy, Sapiehowie, Radziwiłłowie, Czetwertyńscy oraz Wodzińscy) zabiegała o to, by w jej salonie odbył się koncert z udziałem tego cudownego dziecka, a z czasem genialnego młodego wirtuoza.

Koncerty w Belwederze
Już debiut ośmioletniego pianisty 24 lutego 1818 r. na koncercie dobroczynnym w Pałacu Radziwiłłowskim przy Krakowskim Przedmieściu (obecnie Pałac Prezydencki) przyniósł Fryderykowi rozgłos i został zauważony w stołecznej prasie. Po nim pojawiły się kolejne zaproszenia. Młody muzyk koncertował w budynku Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Res Sacra Miser usytuowanego przy Krakowskim Przedmieściu w sąsiedztwie ulicy Bednarskiej. Grywał też na zaproszenie wielkiego księcia Konstantego w jego salonie w Belwederze położonym w obrębie Łazienek Królewskich.

Łazienki były wówczas parkiem zamkniętym dla publiczności, dostępnym wyłącznie dla mieszkańców i gości Belwederu. Z czasem stały się jednym z najbardziej „chopinowskich” miejsc stolicy, przede wszystkim ze względu na stojący tu od 1926 r. słynny pomnik kompozytora oraz niezwykle popularne letnie recitale fortepianowe. Salami koncertowymi Chopina stały się też inne warszawskie salony, m.in. Pałac Morsztynów przy ul. Miodowej i Pałac Błękitny przy ul. Senatorskiej, gdzie artysta bywał zarówno w głównym budynku u Zamoyskich, jak i u Klementyny Tańskiej Hoffmanowej (wejście od ulicy Żabiej). Pianista występował też z  recitalami w nieistniejącym dziś Pałacu Brühla i zapewne także w Pałacu Potockich  (obecnie siedziba Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Pałacu Kossowskich, Pałacu  Radziwiłłów za Żelazną  Bramą, w którym swój salon prowadziła Teresa Kicka, a także w domu Friedricha  Philipeusa przy ul. Senatorskiej.

Koncerty u Wizytek
Młody kompozytor grywał także w warszawskich świątyniach i teatrach. Znane były np. koncerty organowe młodego Chopina w kościele Sióstr Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu. Odbywały się one podczas niedzielnych mszy z udziałem młodzieży z Liceum Warszawskiego. W maju 1825 r. Fryderyk zagrał także w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy przy pl. Małachowskiego.

Fryderyk Chopin pasjonował się operą oraz teatrem i regularnie bywał w Teatrze Narodowym, który miał wówczas siedzibę w nieistniejącym już budynku przy placu Krasińskich. Zazwyczaj zasiadał na widowni, ale zdarzyły mu się również występy na scenie. W 1830 r. dał w Teatrze Narodowym trzy publiczne koncerty, którymi symbolicznie pożegnał się z Warszawą tuż przed wyjazdem z ojczyzny. Fryderyk Chopin nie tylko zresztą koncertował, ale chodził też na występy innych artystów. Na recitalach sławnych wirtuozów bywał m.in. w Ratuszu Miejskim przy ul. Senatorskiej, a także w Zamku Królewskim i Teatrze Narodowym.

Spacery Chopina
Fryderyk Chopin lub spacery po Warszawie. Ze swoim najlepszym przyjacielem, Tytusem Woyciechowskim,  spacerował, jak to sam określał, po całym mieście, czyli od pl. Trzech Krzyży do kolumny Zygmunta.Chadzał także na Stare i Nowe Miasto oraz na plac Marywilski (dzisiejszy Plac Teatralny). Czasem udawał się w stronę Żoliborza, żeby w kolegium oo. pijarów odwiedzić Leopolda Poletyłłę, a także naBielany do kościoła i klasztoru oo. kamedułów.

Centrum Warszawskiej Informacji Turystycznej
Stołeczne Biuro Turystyki
Pałac Kultury i Nauki (wejście od Emilii Plater)
ul. Plac Defilad 1, 00-910 Warszawa
tel. (+48) 503 033 720
info@go2warsaw.pl

Informacje:

https://www.youtube.com/watch?v=s2_coVXj9bI

Lokalizacja

© 2024 - Mazowsze