Mazoczas

Piaseczno. Wspomnienie po księżnej Annie

Jeśli chcemy szukać w Piasecznie śladów po Księstwie Mazowieckim powinniśmy rozpocząć od mieszczącego się w rynku kościoła pod wezwaniem św. Anny. Wprawdzie dzisiejsza świątynia ma swoje początki w połowie XVI wieku, czyli u schyłku księstwa, ale na jej miejscu stała świątynia wzniesiona przez księcia Siemowita III.

Miasto i okolice możemy zresztą zwiedzać na różne sposoby: atrakcją dla całej rodziny jest przejazd wąskotorówką albo spacer po Górkach Szymona, czyli malowniczym terenie otoczonym lasem i stawami. O bogatej historii miasta przypomina gotycki kościół i rynek. W miejscu dawnego książęcego dworu znajduje się piękny park. Tylko pojedyncze lipy pozostały z traktu, który prowadził do siedziby władców Mazowsza.

Pożar świątyni
Miasto swój rozwój w średniowieczu zawdzięczało książętom mazowieckim: Januszowi I Starszemu, który w 1429 r. dokonał lokacji na prawie chełmińskim i Annie, żonie księcia Konrada III Rudego, która w 1513 r. nadała miastu prawo odbywania jarmarku i targów. Decyzja ta miała ogromne znaczenie dla Piaseczna, a handel na piaseczyńskim rynku odbywał się nieprzerwanie aż do 1964 r. O czasach świetności pod rządami Piastów mazowieckich przypomina dziś kościół pw. św. Anny mieszczący się na rynku. Około 1350 r. książę Siemowit III ufundował w tym miejscu pierwszą drewnianą świątynię. W 1458 r. księżna Anna, matka księcia Bolesława IV, nadała parafii grunty i ponownie erygowała kościół. Kres najstarszej w Piasecznie świątyni przyniósł pożar, który wybuchł w 1526 r., czyli w tym samym roku, gdy ziemie księstwa zostały włączone do Polski.

Powrót do gotyku
Budowę nowego murowanego kościoła rozpoczęto dopiero w połowie XVI w. Jednonawowa świątynia była kilkakrotnie niszczona, odbudowywana i remontowana. W elewacji wschodniej znajduje się nisza z późnobarokową rzeźbą św. Nepomucena. Bryła budowli wsparta jest szkarpami. W latach 60. XX w. przeprowadzono regotyzację świątyni, a w pobliżu ołtarza głównego, na północnej i wschodniej ścianie prezbiterium, odkryto fragmenty polichromii z 1555 r. Przedstawiają one sceny z Ewangelii. W dawnej plebanii obok kościoła mieści się Muzeum Regionalne, w którym prezentowane są zabytki związane z Piasecznem.

Książęta umierali, księżne rządziły
Przypadłością ostatnich męskich potomków mazowieckiej linii Piastów była śmierć w młodym wieku. Bolesław IV zmarł mając 34 lata, a jego syn Konrad Rudy w wieku 55 lat. Obaj pozostawili nieletnich następców tronu. Ster rządów w księstwie trafiał wówczas w ręce ich matek i żon, które sprawowały władzę regencyjną w imieniu swych wnuków lub synów. Po śmierci Bolesława IV władzę tę sprawowała najpierw jego matka Anna, potem zaś jego żona Barbara. Obie księżne zapisały się w historii fundacjami kościołów, m.in. pw. św. Anny w Warszawie i Piasecznie.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
tel. (22) 70 17 500
urzad@piaseczno.eu

Informacje:

Lokalizacja

© 2024 - Mazowsze