Mazoczas

Opinogóra. Śmierć na polowaniu

Opinogóra słynąca z pałacu Krasińskich, w którym mieści się obecnie Muzeum Romantyzmu, jest też miejscem tragicznej śmierci jednego z mazowieckich książąt. W miejscowej zabytkowej świątyni spoczął także autor słynnej ,,Nie-boskiej komedii’’ Zygmunt Krasiński.

DCIM\101MEDIA\DJI_0744.JPG

Początki Opinogóry sięgają XV w., kiedy książę Bolesław IV, wnuk Janusza I, nakazał wybudować w tym miejscu dwór myśliwski. Bolesław władał wschodnią częścią Księstwa Mazowieckiego ze stolicą w Warszawie. Kontynuował politykę swego dziada: zakładał miasta, dbał o rozwój handlu, był też pretendentem do korony Polski po śmierci Władysława Warneńczyka w 1444 r.

Poeta pamiętał o księciu
Książę uwielbiał też polowania. W trakcie jednej ze swych wypraw natknął się na wielkiego dzika. Zwierzę okazało się silniejsze od księcia i młody władca zmarł od ran odniesionych podczas łowów. Dwór, w którym skonał książę Bolesław znajdował się zapewne tam, gdzie dziś stoi odbudowany dwór Krasińskich. Sam poeta uhonorował tragicznie zmarłego księcia. U podnóża wzgórza, na którym wznosi się pałac, kazał ustawić kamienny krzyż z tablicą ku czci księcia mazowieckiego.

Opinogóra jest związana z historią Księstwa Mazowieckiego, choć i późniejsze dzieje tego miejsca są niezwykłe. W 1659 – daleko po zmierzchu księstwa – król Jan Kazimierz oddał majątek w Opinogórze podskarbiemu wielkiemu koronnemu Janowi Kazimierzowi Krasińskiemu. I od tamtej pory, z niewielką przerwą, majątek pozostawał w rękach Krasińskich. Dziś dawny majątek kojarzy się przede wszystkim z urokliwym gotyckim pałacykiem z XIX wieku i pozostałą częścią kompleksu: dworem, oficyną, liczącym ponad 20 hektarów parkiem w stylu angielskim oraz mieszczącą się tam oranżerią. 

Krypta Krasińskich
W pałacyku i pozostałych budynkach kompleksu (także w powozowni mieszczącej dawne pojazdy konne), mieści się wspomniane Muzeum Romantyzmu. Placówka została otwarta 20 maja 1961 r., w 150- rocznicę dekretu Napoleona przywracającego Opinogórę Krasińskim. Muzeum organizuje wystawy czasowe, ale stałe ekspozycje związane są przede wszystkim z pamięcią po zasłużonej rodzinie Krasińskich, szczególnie Zygmuncie – dramatopisarzu, autorze ,,Nie-boskiej komedii’’. Słynny poeta pochowany został w rodzinnej krypcie w miejscowym Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Magiczna ławeczka
W parku nieopodal pałacyku stoi marmurowa ławeczka z 1832 r. wykonana na zamówienie Amelii Załuskiej, pierwszej miłości Zygmunta Krasińskiego. Kazała ona wyryć na ławeczce inskrypcję: ,,Niech pamięć moja zawsze ci będzie miła’’. Podobni kto się choć na chwilę przysiądzie na ławeczce, ten się zakocha. Cóż, aby to sprawdzić, trzeba przyjechać do Opinogóry.

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra Górna
tel. (23) 671 70 25
[email protected]Informacje:

www.youtube.com/watch?v=Y8VmaewvC6c

Lokalizacja

© 2024 - Mazowsze