Mazoczas

Mazowieckie w jeden dzień: Warka

Jak poczuć Amerykę na Mazowszu? To jest możliwe – Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce już ponad 50 lat przypomina o polskich emigrantach do USA. W otoczeniu starych drzew, zabytkowego parku, w białym pałacyku z poł. XIX w. poznasz losy wielu polsko- amerykańskich postaci: Kazimierza Pułaskiego, Tadeusza Kościuszki, Juliana Ursyna-Niemcewicza,
Heleny Modrzejewskiej czy Ignacego Jana Paderewskiego.

fot. Igor Dziedzicki


W Warce można poczuć także atmosferę prawdziwego polskiego domu szlacheckiego. Ponadto wielkim atutem muzeum jest 15 ha park na skarpie nad Pilicą, znajdujący się w obszarze NATURA 2000. Wędrując ścieżką edukacyjno-przyrodniczą do rzeki, poznasz faunę i florę Doliny Pilicy. Panujący tu mikroklimat stwarza dobre warunki do odpoczynku, a Pilica to raj dla kajakarzy.

Informacje:

Lokalizacja

© 2024 - Mazowsze