Mazoczas

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie


Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie w formie prostokąta o wymiarach 48 x 57 metrów powstał w połowie XIV wieku, kiedy Mazowsze było odrębnym księstwem. Olbrzymi dziedziniec, który robi imponujące wrażenie, służył nie tylko szlachcie, ale stanowił również schronienie ludności miasta w okresie zagrożenia przez wroga. Po bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku, książę Janusz I, syn Siemowita przebudował go na swą rezydencję – powiększono mury obronne, wykopano głęboką fosę, a na południe od zamku powstało miasto
o tej samej nazwie. Po roku 1526 warownia utraciła swoją funkcję regionalnego centrum i zaczęła upadać. Do ostatecznej klęski przyczynili się Szwedzi, którzy spalili zamek razem z miastem podczas potopu szwedzkiego. Na początku XIV wieku część ruin fortecy została rozebrana w celu budowy browaru w Opinogórze. Pierwsza rewitalizacja przebiegła w latach 60. XX wieku, druga na początku XXI wieku.

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

Bagniste rozlewiska rzeki Łydyni były naturalną „fortyfikacją” zamku, natomiast drewniany most
o długości prawie 300 metrów obrońcy mogli w dowolnym momencie zniszczyć. Na samym dziedzińcu znajdowało się kilka budynków – ich fundamenty można podziwiać pod szklanymi płytami w dzisiejszym muzeum przy północnych murach. Na początku XIX wieku Prusacy kazali rozebrać poszczególne części zamku, by z pozyskanej cegły zbudować inne budynki – na przykład browar w oddalonej o 8 km Opinogórze.

Do wymienionego miasteczka warto dziś pojechać i odwiedzić Muzeum Romantyzmu ulokowane w pięknym zespole pałacowo-parkowym, kiedyś majątku rodziny Krasińskich. www.muzeumromantyzmu.pl

Adres:

ul. Zamkowa 1, 06-400 Ciechanów

Lokalizacja

© 2024 - Mazowsze