Mazoczas

Stacja Muzeum

Któż nie pamięta słynnej sceny z powieści Lalka Bolesława Prusa – uwiecznionej potem w serialu – kiedy to Stanisław Wokulski wysiada na stacji kolejowej w Skierniewicach wzburzony zdradą narzeczonej. Skierniewice leżały na trasie słynnej, otwartej w 1845 r., Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Linia przebiegała przez teren zaboru rosyjskiego, a dalej do Wrocławia, Krakowa i Wiednia. Dziś przed pięknym dworcem w Skierniewicach stoi pomnik Stanisława Wokulskiego, a historię pierwszej linii kolejowej w Królestwie Polskim możemy poznać w Stacji Muzeum w Warszawie.

Stacja Muzeum prezentuje dzieje transportu kolejowego w Polsce i na świecie, i jest następcą innej placówki muzealnej – Muzeum Kolejnictwa, które zostało zlikwidowane w 2016 r. Bogata ekspozycja została umieszczona (nomen omen) w dawnej stacji kolejowej Warszawa Główna Osobowa, która wraz z oryginalnym układem torów stanowi pozostałość po wspomnianej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Czegóż tam nie ma! Zwiedzający mogą poznać historię kolei w okresie zaborów, po odzyskaniu niepodległości, zobaczyć skalę zniszczeń tras kolejowych wskutek ostatniej wojny, przyjrzeć się dziejom odbudowy i elektryfikacji – i zapoznać się ze współczesnym stanem kolei.

Latarki, zegarki i modele kolejowe
Ekspozycja pełna jest interesujących artefaktów związanych z rozwojem kolejnictwa. Ba! Możemy nawet zobaczyć bilety kolejowe sprzed stu lat, szpady do mundurów paradnych, hełmy kolejowej straży pożarnej, zegarki kolejowe i dawne listy przewozowe. Nie brakuje także zabytkowych urządzeń związanych z pracą kolei: nastawni, semaforów, ręcznych latarek sygnalizacyjnych, lamp kolejowych czy dworcowych zegarów i aparatów telefonicznych. W salach ekspozycyjnych możemy także obejrzeć ponad 200 modeli taboru kolejowego: parowozy, lokomotywy spalinowe i elektryczne, wagony pasażerskie i towarowe, a także makiety dawnych dworców.

Modele parowozów i składów kolejowych zwracają uwagę nie tylko dorosłych, ale także dzieci, dla których kolejki są świetną domową zabawą, a w Stacji Muzeum mogą zapoznać się z dziesiątkami makiet. Do rodzinnego zwiedzania doskonale nadaje się również zewnętrzna ekspozycja muzealna, czyli skansen kolejowy. Muzealnicy zwracają uwagę, że to największy zbiór pojazdów szynowych zgromadzony w jednym miejscu.

Salonka Bieruta
Do najciekawszych eksponatów należy z pewnością słynna salonka komunistycznego prezydenta Bolesława Bieruta, którą odbył także swoją ostatnią podróż do Moskwy, w marcu 1956 r. Jego nagła śmierć wzbudza do dzisiaj wiele kontrowersji, a wśród Polaków krążyło nawet powiedzenie: ,,Pojechał w salonce, a wrócił w jesionce”.

Uwagę zwiedzających zwraca także niemiecki pociąg pancerny z okresu drugiej wojny światowej, zdobyty przez Armię Czerwoną w 1944 r., a krótko po wojnie wykorzystywany prawdopodobnie w Bieszczadach do walki z bandami UPA. W skład pociągu wchodzi wagon artyleryjski, jedyny zachowany egzemplarz w Polsce.

Salonik dla VIP-ów
Zwiedzający mogą zobaczyć nie tylko jak podróżowali dawni komunistyczni dygnitarze (vide: salonka Bieruta), ale również jak odprawiano ich na Dworcu Głównym w Warszawie. W najmniejszej sali wystawowej odtworzono bowiem tzw. salonik recepcji rządowej, który został otwarty na dworcu Warszawa Główna w 1955 r., w związku z Światowym Festiwalem Młodzieży. Salonik służył potem przez wiele lat do obsługi krajowych i zagranicznych delegacji rządowych.

Stacja Muzeum
ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa
tel. (22) 620 04 80
[email protected]

Informacje:

Adres:

ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa

Lokalizacja

© 2024 - Mazowsze