Mazoczas

Ossów: Pomnik księdza Skorupki

PRZEZNACZENIE PIERWOTNE
Krzyż postawiony w 1920 r. w miejscu śmierci księdza Skorupki oraz obelisk  w miejscu, gdzie były złożone zwłoki księdza Skorupki.


STAN OBECNY
Miejsce zadbane.

HISTORIA

Ossów to miejscowość przy tzw. drodze dofrontowej pomiędzy I i II linią polskich umocnień. Wojska
Radzieckie po przerwaniu 14 sierpnia 1920 r. polskiej obrony pod Leśniakowizną parły w kierunku II linii właśnie przez Ossów. Na terenie wsi montowane były kolejne polskie linie obronne. Doszło tam do krwawych walk. W jednym ze starć zginął ks. Ignacy Skorupka.
Z lewej strony drogi (jadąc od Warszaw) znajduje się (obok domu nr 51a) pomnik ks. Skorupki, zaś na polu w głębi posesji, przy której znajduje się pomnik, stoi drewniany krzyż postawiony w miejscu śmierci duchownego.

Adres:

Matarewicza 115-107, 05-230 Ossów

Lokalizacja

© 2024 - Mazowsze