Mazoczas

Konkurs na szopkę betlejemską

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ogłosiło konkurs plastyczny „Szopka betlejemska. Małe dzieło sztuki”. Mogą wziąć w nim udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat. Ich zadaniem jest zaprojektowanie i wykonanie przestrzennej szopki, która wyglądem i sposobem ukazania scen biblijnych będzie nawiązywała do obrzędowości ludowej. Praca może być wykonana z materiałów naturalnych lub/oraz wtórnych.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 30 listopada 2023 r. do godz. 15.30 osobiście lub pocztą na adres:
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Narutowicza 64
09-200 Sierpc
z dopiskiem „konkurs Szopka betlejemska”.

Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody pieniężne oraz pamiątkowe dyplomy. Nagrodzone szopki będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej do końca lutego 2024 r.

Szczegółowe informacje, regulamin i kartę zgłoszenia można znaleźć na stronie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Do zgłoszenia należy także dołączyć formularz zawierający dane autora.

Lokalizacja

© 2023 - Mazowsze