Mazoczas

Wzdłuż Wisły – z warszawskich Nowodworów do Nowego Dworu Mazowieckiego

Wisła jest nie tylko największą rzeką Mazowsza i Polski, ale również jednym z najważniejszych czynników kształtujących bioróżnorodność województwa mazowieckiego. Tereny nadwiślańskie, brzegi rzeki, łachy i wyspy to unikalne miejsca bytowania, lęgu i żerowania mazowieckiej ornitofauny. Nasza wycieczka rowerowa od Nowodworów w Warszawie do Nowego Dworu Mazowieckiego, wzdłuż prawego brzegu „królowej polskich rzek”, pozwoli nam na odkrycie jej największych walorów przyrodniczych. Proponowana trasa ma 21 km długości, a na jej przebycie należy przeznaczyć 5 godzin.

W trasę ruszamy z warszawskich Nowodworów, z przystanku autobusowego „Aluzyjna” przy ul. ulicy Modlińskiej. Kierując się na zachód ku Wiśle docieramy do wału, który jest popularnym miejscem na przejażdżki na rowerze, marszobiegi i rolki. Ścieżka na tym odcinku wyłożona jest dogodnym do jazdy rowerowej podłożu z kostki. Wisła na tej wysokości to porośnięte łęgami meandry i odsłaniające się gdzieniegdzie piaszczyste usypiska, gdzie rzeka odkłada jasny, prawie biały piasek.

Kontynuując wycieczkę na północ, dojeżdżamy do Ławic Kiełpińskich – rozległego rezerwatu ornitologicznego, który obejmuje długi odcinek Wisły wraz z wałami, rozpoczynający się na wysokości Kępy Tarchomińskiej. Najpiękniejszy jego fragment, z rozlicznymi odnogami starorzecza, znajduje się tuż przed Jabłonną.
W rezerwacie ochronie podlegają miejsca gniazdowania oraz lęgu ptactwa wodno-błotnego (m.in. mew śmieszki i pospolitej, rybitwy rzecznej, sieweczek, brodźca piskliwego czy tracza nurogęsi). Na niedostępnych dla człowieka wysepkach zatrzymują się również kormorany, czaple i bieliki. Przy ścieżce zobaczymy tablice informującymi o chronionych gatunkach ptactwa.

Kierując się na północ, miniemy plażę Aluzyjną, gdzie latem rozkładane są drewniane stoły, hamaki i siatki do gry w piłkę, a dzieci mogą bawić się w drewnianej piaskownicy.
Następnie można zatrzymać się na cypelku widokowym, z którego da się obserwować wyspę Dzików oraz nad brzegiem Jeziora Kiepura, gdzie można zorganizować piknik. Po prawej stronie ścieżki miniemy park pałacowy w Jabłonnej, a po lewej – na rzece, która na tym odcinku tworzy malownicze zakola, zobaczymy dzikie wyspy. Ścieżka rowerowa kończy się przy wiacie, na wysokości rezerwatu przyrody Jabłonna.

Wycieczkę kontynuujemy wzdłuż ul. Mazowieckiej, a następie obok pofalowanych terenów pola golfowego First Warsaw Golf. U stóp wału biegnie ścieżka i piaszczysta droga – zależności od warunków pogodowych i sytuacji na drodze, możemy kontynuować trasę jedną bądź drugą. W Skierdach z kolei odbijamy w stronę ul. Modlińskiej.
Wycieczkę kończymy w Nowym Dworze Mazowieckim, skąd w stronę Warszawy można wrócić rowerową trasą militarną lub pociągiem.

Cena biletu:

0.00 zł

Czas trwania wizyty:

6 godz.

Wzdłuż Wisły

Lokalizacja

© 2024 - Mazowsze