Mazoczas

Ultramaraton Mazowiecki Gravel: romantyczne zabytki (cz. 4)

„Ultramaraton Mazowiecki Gravel” to forma wycieczek rowerowych z wykorzystaniem rowerów typu „gravel” stworzonych z myślą o pokonywaniu długich dystansów, przede wszystkim po szutrze. Zaletą tego typu jednośladów jest uniwer­salna budowa, która sprawia, że świetnie sprawdzają się na co dzień i podczas wielodniowych wypraw w najróżniejszych warunkach. Ich potencjał w kontekście turystycznym wykorzystali doświadczeni pasjonaci i miłośni­cy dwóch kółek, którzy założyli Stowarzyszenie Mazowiecki Gravel. Ich wiedza, determinacja i wielka chęć przybliżenia największych atrakcji Mazowsza zaowocowały wyznaczeniem niezwykłej trasy, którą uczestnicy ultramaratonu powinni w trzy dni. Łączny jest dystans liczy bli­sko 550 km, oplatając Warszawę pierścieniem z punktem startu i finiszu w Warce. 

Jednocześnie to atrakcyjna i szczegółowo wytyczona trasa, której poszczególne fragmenty można przebywać zgodnie ze swoimi możliwościami oraz chęciami. Każdemu z odcinków poświęcamy oddzielny artykuł w naszym portalu – łącznie jest ich dziewięć. W ten sposób trasy dla rowerzystów o różnym stopniu zaawansowania, także dla rodzin z dziećmi. 

Czwarty odcinek ultramaratony rozpoczynamy od wyjazdu z Cie­chanowa. Miasto opuszczamy ulicą Kącką i zmierzamy w kierunku północno­ ­wschodnim. Po 25 minutach jazdy docieramy do zabudo­wań Opinogóry Górnej. Znajduje się tam niewielki neogotycki pałac, poło­żony w samym sercu malownicze­ go parku. Dawniej budynek pełnił funkcję pawilonu ogrodowego i let­niej atrakcji – gospodarze przyjmo­wali w nim gości i wydawali przy­jęcia. Obecnie działa w nim Muzeum Romantymu, w którym obejrzeć można pamiątki związane z historią rodziny Krasińskich, ze szczególnym uwzględnieniem Zygmunta Krasiń­skiego, jednego z największych po­etów polskiego romantyzmu. Obok pałacu znajduje się dwór z początku XX wieku, dawna oficyna dworska oraz park w stylu angielskim z rozległymi, malowniczymi stawami. Wyjątkową atrakcją parku jest minizoo z rzadkimi okazami ptaków.

Po opuszczeniu Opinogóry udajemy się w kierunku północno­ ­wschodnim, mijając dwie niewiel­kie rzeczki – Sonę oraz Pełtę. Wjeż­dżając do wsi Zielona, kierujemy się dalej na wschód. Po godzinie jazdy, którą przemierzamy wśród pól uprawnych i tradycyjnych mazowieckich wsi, docieramy do przy­siółka Łęgi, położonego nad rzeką Orzyc. Każdego roku w okolicy tej orga­nizowane są popularne spływy ka­jakowe, a przysiółek stanowi jeden z przystanków na wodnej trasie. Rzekę Orzyc – prawy dopływ Narwi – cechuje spokojny nurt i niewielki spadek koryta, a także niezliczone meandry. Nad błotnistymi brzegami często można spotkać wędkarzy, którzy przyjeżdżają nad wodę łowiać sumy, okonie i szczupaki. 

Dalsza droga wiedzie na południe przez tereny leśne. Przez kwadrans będziemy mijać sosny, topole i świerki, by wkrótce znów wjechać w otwarte przestrzenie pól i dotrzeć do zabudowań Dąbrówki. Za wsią odbijamy w lewo, kieru­jując się na południowy­ wschód. Nasza trasa następnie biegnie wzdłuż Różanicy – niewielkiej rzeki, która jest prawym dopływem Narwi. Narew to jedna z najdłuższych rzek Polski – nizinna, tworzy rozległe powierzchnie bagien, błot i torfowisk, stając się ostoją ptactwa wodnego.

Po niecałej godzinie pedałowania przez tereny leśne docieramy do miasteczka Różan, położonego na prawym brzegu Narwi. Na terenie miejscowośi można zwiedzić zabytkowe fortyfi­kacje wybudowane przez Rosjan na początku XX wieku, które broniły dostępu do różańskiego przedmościa podczas kampanii wrześnio­wej w 1939 roku. W pobliżu można ponadto odwiedzić także cmentarz z zabytkowymi nagrob­kami, kaplicę grobową rodziny Kossakowskich z 1880 roku, a także neogotycki kościół św. Anny z przełomu XVI i XVII wieku, ufundowana przez królową Annę Jagiellonkę. Wewnątrz znajdują się trzy ołtarze: w kaplicy św. Anny oraz ołtarze Miłosierdzia Bożego i Jana Pawła II w nawach bocznych. Wielu przyjezdnym Różan kojarzy się ponadto z pomnikiem – czołgiem, który stanął na miejskim placu w roku 1978, a dziś pełni rolę zabytku tech­niki wojskowej. To popularny model T­34/85. 

W miejscowości kończymy wyprawę, zbierając siły na kolejny odcinek ultramaratony.

Ultramaraton Mazowiecki Gravel

© 2024 - Mazowsze