Mazoczas

Ultramaraton Mazowiecki Gravel: ostoja roślin i zwierząt (cz. 6)

„Ultramaraton Mazowiecki Gravel” to forma wycieczek rowerowych z wykorzystaniem rowerów typu „gravel” stworzonych z myślą o pokonywaniu długich dystansów, przede wszystkim po szutrze. Zaletą tego typu jednośladów jest uniwer­salna budowa, która sprawia, że świetnie sprawdzają się na co dzień i podczas wielodniowych wypraw w najróżniejszych warunkach. Ich potencjał w kontekście turystycznym wykorzystali doświadczeni pasjonaci i miłośni­cy dwóch kółek, którzy założyli Stowarzyszenie Mazowiecki Gravel. Ich wiedza, determinacja i wielka chęć przybliżenia największych atrakcji Mazowsza zaowocowały wyznaczeniem niezwykłej trasy, którą uczestnicy ultramaratonu powinni w trzy dni. Łączny jest dystans liczy bli­sko 550 km, oplatając Warszawę pierścieniem z punktem startu i finiszu w Warce. 

Jednocześnie to atrakcyjna i szczegółowo wytyczona trasa, której poszczególne fragmenty można przebywać zgodnie ze swoimi możliwościami oraz chęciami. Każdemu z odcinków poświęcamy oddzielny artykuł w naszym portalu – łącznie jest ich dziewięć. W ten sposób trasy dla rowerzystów o różnym stopniu zaawansowania, także dla rodzin z dziećmi. 

Szósty odcinek ultramaratony rozpoczynamy od wyjazdu z malowniczego Broka. Kierując się cały czas na południowy wschód, wjeżdżamy w trasę wiodącą przez samo serce Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Został on założony w 1993 roku dla objęcia ochroną unikatowego krajobrazu rzeki Bug. Na terenie parku znajduje się 13 rezerwatów przyrody, a w jego otulinie – kolejne dwa.  

Na trasie miniemy Rezerwat Przyrody Mokry Jegiel, który obejmuje liczną grupę chronionych i rzadkich gatunków roślin. W okolicy zobaczyć można także trady­cyjną wiejską zabudowę.

Po pokonaniu niecałych 10 km przejeż­dżamy przez tory kolejowe, by następnie dotrzeć do wsi Stare Lipki. Z osadą związana była Maria Dąbrowska, wybitna polska pi­sarka. Wrażenia, jakie zrobiła na niej wieś, opisała w swoich „Dziennikach”. Liczne fragmenty opowiadań Dąbrowskiej skupiają się wokół prac w gospo­darstwie, historii rodu Lipków oraz dziejów samej miejscowości. 

W dalszej kolejności wjeżdżamy do kompleksu leśnego Miednik, przez który pro­wadzi ścieżka przyrodnicza pn. Jeziorka Kałęczyńskie. Przy trasie znajdują się pozostałości jezior polodowcowych. Przebieg ścież­ki wyznaczają tablice tematyczne informujące m.in. o pomnikach przyrody, poradach dla leśnego wędrowca oraz gatunkach drzew formujących drzewostan. 

Dalsza droga wiedziena południe. W pierwszej kolejności po prawej stronie mijamy kolejny rezerwat przyrody – Moczydło, na którego terenie stwierdzo­no obecność ponad 60 gatunków ptaków. Następnie docieramy do osady Starawieś, która położona jest na pograniczu dwóch historycznych krain – Podlasia i Mazowsza. Oprócz pięknego i doskonale za­chowanego XVI-wiecznego pałacu znajduje się tam m.in. neogotycki kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, zabudowa­nia pałacowe z połowy XIX wieku, w tym oficyna, kordegarda i brama, park dworski z pozostałościami ob­warowań ziemnych, a także drew­niana organistówka z połowy XIX wieku. Urok tych okolic, a szcze­gólnie starowiejskiego pałacu, opi­sywali najsłynniejsi polscy poeci – Adam Mickiewicz, Bolesław Leśmian czy Julian Tuwim. 

W Starejwsi skręcamy w prawo, po chwili docieramy do popularnej miejscowości letniskowej Borzychy, w której znajduje się replika wioski indiańskiej oraz ferma strusi afry­kańskich. Kierując się dalej na południowy wschód, mijamy rzekę Liwiec i po 14 km wjeżdżamy do Liwa, który jest metą tego odcinka ultramaratonu. W miejscowości warto zobaczyć ruiny gotyckiego zamku obronnego z wieżą bramną i fragmentem murów, dwór kancelarii starostwa, kościół św. Leonarda i drewniane domy. 

Ultramaraton Mazowiecki Gravel

© 2024 - Mazowsze