Mazoczas

Spacer po Płocku: książęta mazowieccy i skarpa wiślana

Spacerując po najstarszej części Płocką można odkrywać długą i złożoną historię książęcego grodu. Na Wzgórzu Tumskim, sięgającym cyplem w dolinę Wisły, w czasach Mieszka i Bolesława Chrobrego powstał obronny gród. W 1075 roku utworzono biskupstwo mazowieckie z siedzibą w Płocku, a kilka lat później król Władysław Herman obrał Płock za siedzibę dworu. W czasach Władysława Hermana na Wzgórzu Tumskim powstała pierwsza budowla murowana — romańska rotunda. Biskup płocki Aleksander z Malonne zbudował na jej miejscu katedrę z dwiema wieżami. Po dotkliwych najazdach i grabieżach, Płock zabezpieczono fortyfikacjami z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego. Od zobaczenia fragmentu wzniesionych z jego polecenia murów miejskich rozpoczyna się historyczna część spaceru, na który łącznie powinniśmy przeznaczyć ok. 4 godzin.

Wznoszenie murów miejskich (ul. Nowowiejskiego) zaczęto w 1353 roku, głównie z funduszy króla Kazimierza Wielkiego. Miały one wysokość blisko 9 metrów, a grubość – od 2,2 u podnóży do 1,8 metra w koronie. Podwójnym murem obronnym, otoczono wzgórze zamkowe. Zabezpieczone miasto stało się trudniejsze do zdobycia i mogło rozwijać się w kolejnych stuleciach. Umocnienia rozebrali Prusacy po drugim rozbiorze Polski i zajęciu Płocka.

W dalszej kolejności udajemy się na rynek miejski, gdzie w średniowieczu znajdował się plac targowy. Wokół znajdowały się drewniane zabudowania, a murowany był jedynie gotycki ratusz w pobliżu ulicy Grodzkiej prowadzącej do bramy zamkowej. Kamienice otaczające rynek pochodzą z XVIII i XIX wieku, a najstarszy barokowy dom – z końca XVII wieku. Obszerny klasycystyczny ratusz wybudowano z kolei w latach 20. XIX wieku na podstawie projektu Jakuba Kubickiego.

Stojąca przy rynku kamienica z XIX wieku od dawna jest siedzibą zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W 1931 roku stała się miejscem objawienia siostry Faustyny Kowalskiej. W 1950 roku ówczesne władze zlikwidowały dom zakonny, a zakonnice wróciły do niego po upadku komuny. W 2000 roku siostrę Faustynę kanonizowano, w kaplicy powstało sanktuarium jej kultu.

Kierując się z rynku w stronę wiślanej skarpy, przechodzimy obok jednego z najcenniejszych zabytków miasta, dawnej kolegiaty św. Bartłomieja. Przez 300 lat stał w jej miejscu gotycki kościół ufundowany przez Kazimierza Wielkiego. W pierwszej połowie XVIII wieku został gruntownie przebudowany i przeorientowany, co nadało mu formę późnobarokową. Stojąca obok dzwonnica pochodzi z XVII wieku.

W dalszej kolejności udajemy się na plac Książęcy z pomnikiem Bolesława III Krzywoustego, który jest doskonałym punktem widokowym, z które rozpościera się panorama doliny Wisły. Na pierwszym planie widać Zalew Sobótka i ujście rzeki Brzeźnicy, w przeciwnym kierunku w oddali widać most na Wiśle. Ścieżka promenady prowadzi krawędzią skarpy w stronę katedry.

Poniżej kościoła św. Bartłomieja zwraca uwagę odrestaurowany budynek dawnego spichlerza, w którym mieści się Oddział Etnograficzny Muzeum Mazowieckiego. Można w nim zapoznać się z kulturą ludową Mazowsza, zbiorami sztuki Dalekiego Wschodu, malarstwem i rzeźbą Bolesława Biegasa, przedstawiciela kierunku symboliczno-secesyjnego, artysty pochodzącego z Mazowsza i tworzącego w Paryżu.

Przechodząc do ulicy Kazimierza Wielkiego, dociera się wkrótce do otoczonych parkiem i ogrodem zabudowań klasztoru i kościoła o rzadko spotykanej na Mazowszu architekturze neogotyku angielskiego. Świątynia Miłosierdzia i Miłości jest jedyną katedrą i najważniejszym kościołem mariawitów w Polsce.

Kolejnym przystankiem na trasie zwiedzania jest dawny rynek kanoniczny, a obecnie plac Narutowicza, gdzie od XIII wieku był głównym miejscem handlu przy bramie miejskiej. Jedną z kanonii otaczających rynek był obecny Dom pod Trąbami, zwany od herbu Trąby umieszczonego w kolistym polu w południowej szczytowej ścianie. Wybudowany w końcu XIV wieku przylegał do miejskich murów, po których na ścianie pozostał zarys.

W „Domu pod Opatrznością“ z XIX wieku, stojącym przy placu, ma siedziba Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego. Założona w 1820 roku, jest siódmą wśród najstarszych bibliotek w Polsce. Najcenniejszą i najstarszą częścią księgozbioru jest siedem starodruków z XVI wieku — między innymi wydany w Królewcu w 1550 roku, unikatowy druk luterański: „Historia żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze”.

W okolicy zobaczyć można także dawną siedzibą biskupów płockich. Pałac w XVII wieku starannie wykończyli i wyposażyli biskupi Hieronim Szeptycki i brat króla Jerzy Michał Poniatowski. Pod zaborami pałac służył wojskom, w II połowie XIX wieku, po przejęciu przez carskie władze, rozbudowano go na potrzeby płockiego sądu i hipoteki. W tej roli budowla służy do dziś i zamyka klasycystycznym frontem zachodnią pierzeję rozległego placu.

Kolejnym punktem na naszej trasie jest dawny zamek książąt mazowieckich. Obiekt wzniósł król Kazimierz Wielki na terenie grodu obronnego z czasów Władysława Hermana, otaczając go podwójną linią murów, których strzegły dwie zachowane do dziś wieże — Szlachecka i Zegarowa. Druga z nich w XV wieku stała się dzwonnicą katedralną, a w XVIII wieku otrzymała barokowe zwieńczenie. Zamek służył książętom do czasu aż osunęła się skarpa wiślana i został częściowo zniszczony. Teren w 1538 roku przejęło opactwo benedyktynów i przebudowało zespół na barokowy.

Wizytówką miasta jest płocką bazylika katedralna, która należy do najstarszych budowli sakralnych w Polsce. Przy jej wznoszeniu brali udział włoscy muratorzy pracujący wcześniej dla Zygmunta Starego na Wawelu. Podczas remontu w końcu XVIII wieku, dokonano częściowej przebudowy obiektu w duchu klasycyzmu, w 1900 roku w czasie poważnego remontu przywrócono świątyni renesansową formę. Kamienny portal prowadzący do wnętrza zdobi replika Drzwi Płockich, oryginalnie wykonanych z brązu w Magdeburgu dla płockiej katedry, a które w XV wieku znalazły się w niejasnych okolicznościach w rosyjskim Nowogrodzie. W Kaplicy Królewskiej Bazyliki Katedralnej znajduje się sarkofag ze szczątkami władców: Władysława I Hermana i Bolesława III Krzywoustego. Warto przejść się alejką parkową do punktu widokowego na skraju skarpy przy południowym skraju Wzgórza Tumskiego. Wisłę można obserwować z parkowej ławeczki w cieniu kasztanów.

Opuszczając Wzgórze Tumskie trasa, kieruje się na północ i mija zabytkowy Odwach, dawną wartownię wojsk carskich. Nieudany atak na wartownię był w Płocku początkiem powstania styczniowego. Obecnie ma tu siedzibę PTTK. Dalej przy ulicy Tumskiej, w odrestaurowanej kamienicy z XIX wieku, mieści się Muzeum Mazowieckie. Specjalnie zaaranżowane wnętrza budynku wyposażono w sprzęty i przedmioty z przełomu XIX i XX wieku i dzieła sztuki o wyjątkowym poziomie artyzmu. W szczególności cenna jest międzynarodowa kolekcja szkła secesyjnego. Równie atrakcyjna jest tworzona od niedawna kolekcja sztuki Art Deco. Obok secesyjnej kamienicy, w nowym budynku obejrzeć można współczesną wystawę „X Wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, Europy“. Interesującym elementem jest wielka makieta przedstawiająca Płock u progu XIX wieku, pięknie oświetlona i udźwiękowiona. Są tu też bogate zbiory archeologiczne, historyczne i numizmatyczne.

Trasa spaceru kończy się na placu Obrońców Warszawy, skąd można wrócić komunikacją miejską na dworzec PKP. Dysponując czasem warto skierować się do płockiego ogrodu zoologicznego lub odwiedzić Muzeum Żydów Płockich.

Płock

Lokalizacja

© 2024 - Mazowsze