Mazoczas

Nasielskie szlaki. Zielony szlak pieszy leśno-morenowy

Oznakowany kolorem zielonym 50-kilometrowy pieszy „Szlak leśno-morenowy Ziemi Nasielskiej”  prowadzi przez malownicze tereny doliny Wkry, kompleksy leśne oraz obszary źródliskowe ze strumykami, wzgórzami i zagłębiami morenowymi. Jego trasa biegnie obok Jeziora Zieleń w Psucinie, stawów w Miękoszynie, Studziankach i Psucinie oraz zróżnicowanych ekosystemów przyrodniczych (suchych na piaskach i wydmach oraz bagiennych po starorzeczach, bezodpływowych i podmokłych), terenach równinnych i falistych.

Warto zauważyć, że szlak prowadzi przez krajowy korytarz ekologiczny wzdłuż doliny Wkry, przecinając szlaki migracyjne zwierząt, po których przemieszczają się m.in. łosie, dziki i sarny. Ponadto biegnie on w poprzek bezimiennych strug, cieków wodnych, suchych i częściowo wilgotnych dolin, a także przy wąwozach i wydmach terasów nadzalewowych Wkry, które stanowią częściowo obszary chronione parków krajobrazowych: Nadwkrzańskiego (zachód gminy) i Nasielsko-Karniewskiego (wschód gminy).

Przechodzi on także przy cennym użytku ekologicznym „Psucin” tzw. Bagnie Czapskiego, gdzie w okresie wiosennym i letnim zobaczyć można łabędzie, żurawie czy kaczki. Szlak to nie tylko malownicze przyrodniczo tereny, ale także liczne zabytki i miejsca związane z historią. Można tam zobaczyć odrestaurowaną basztę w Nasielsku z 1920 roku, która w przeszłości pełniła funkcję transformatora, a w 2014 roku została zmodernizowana oraz wybudowany w 1926 roku, a odrestaurowany w 2020 roku dawny „Dom nauczyciela” w Nasielsku.

Wielu wycieczkowiczów kojarzy znajdujące się w Cieksynie pozostałości przyczółków i filarów wcześniejszego mostu na Wkrze, a także nowy most doskonale znany uczestnikom spływów kajakowych rzeką, kurhan usypany w latach 1914-1918 czy pozostałości po okopach wojennych z czasów II wojny światowej w Zaborzu i Krogulach. Dodatkową atrakcją jest znajdujące się niedaleko toru rajdowego pod Modlinem Jezioro Zieleń, które warto zobaczyć ze względu na unikatowy kształt serca.

Szlak leśno-morenowy Ziemi Nasielskiej jest oznakowany (znaki namalowane farbą na infrastrukturze i drzewach) oraz wzbogacony o 12 drogowskazów. Na jego trasie napotkać można także tablice z mapami oraz tabliczki informacyjne ze zdjęciami, dzięki którym da się bliżej poznać zwiedzany teren.

Zielony szlak pieszy

Lokalizacja

© 2024 - Mazowsze