Mazoczas

Nasielskie szlaki. Rowerowy szlak czerwony Bitwy Warszawskiej

Szlak 100-lecia Bitwy Warszawskiej” to trasa rowerowa oznaczona kolorem czerwonym, która wytyczona została w 2020 r. z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Jest to główny szlak turystyczny Ziemi Nasielskiej w formie pętli o długości 46 km. Szlak zahacza o stacje PKP – Studzianki, Cieksyn i Nasielsk, gdzie przecina się ze szlakiem czarnym (opisanym powyżej).  

Tematem przewodnim trasy są miejsca związane z Bitwą Warszawską 1920 roku. Najważniejszą potyczkę wojny polsko-bolszewickiej upamiętnia m.in pomnik w Borkowie, gdzie każdego roku w sobotę po 15 sierpnia odbywa się uroczystość ku pamięci bohaterów walk oraz pozostałości po znajdującym się tam starym moście, a także murale zlokalizowane w Nasielsku przy ul. Warszawskiej, upamiętniające bitwy o Nasielsk i Borkowo i przedstawiające gen. Władysława Sikorskiego oraz gen. Aleksandra Osińskiego, które powstały w 100. rocznicę wydarzeń z inicjatywy Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team.

W nekropoli w Nasielsku (za bramą, po prawej stronie) znajduje się mogiła żołnierzy poległych w okolicy miejscowości w czasie walk w 1920 r. z motywem krzyży brzozowych wykonanych najprawdopodobniej z betonu, które symbolizują siły witalne.

Z kolei na terenie cmentarza w Cieksynie zlokalizowana jest mogiła zbiorowa, która kryje prochy 85 żołnierzy poległych w dniach 14-15 sierpnia 1920 r. Znajduje się tam także grób Marii Sienkiewiczówny, siostrzenicy Henryka Sienkiewicza, która była nauczycielką w Ruszkowie oraz nagrobek Hilarego Ostrowskiego – tajnego radcy guberni płockiej.

Wśród ciekawych obiektów na trasie szlaku warto wymienić ponadto budynek szkoły w Dębinkach, zbudowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji w 1926 roku i zgodnie z projektem Stanisława Witkiewicza, który obecnie służy jako budynek konferencyjny w Hotelu Nosselia.

Interesującymi obiektami są także: kościół św. Wojciecha w Nasielsku wzniesiony w latach 1899-1904 w stylu neogotyckim, według projektu architekta Józefa Piusa Dziekońskiego, a także wiatrak koźlak z I połowy XIX w. z Bielska, przeniesiony na wzgórze w Krzyczkach Szumnych w 2005 roku.

Wyprawa szlakiem przebiega przez najcenniejsze tereny przyrodnicze, różnorodne ekosystemy i malownicze krajobrazy, a przebycie pradoliny Wkry i doliny Nasielnej oraz wschodniego korytarza ekologicznego gminy ułatwiają drogowskazy i tablice przy szlaku i na obszarze całej gminy.

Ciekawym uzupełnieniem wyprawy śladami Bitwy Warszawskiej jest aplikacja mobilna „Szlak Bitwy Warszawskiej”, dzięki której można odkrywać miejsca w gminie Nasielsk i zdobyć specjalną odznakę PTTK.  

Czerwony szlak rowerowy

Lokalizacja

© 2024 - Mazowsze