Mazoczas

Nasielskie szlaki. Pieszy szlak niebieski nad Wkrą

Spływ kajakowy po Wkrze

Pieszy szlak niebieski „Cztery pory roku nad Wkrą” to 18,5 km trasa na terenie gminy Nasielsk – bezpieczna także dla najmłodszych turystów. Prowadzi ona w prawie 80% ścieżkami i dróżkami przez dzikie tereny, z dala od wielkomiejskiego hałasu i nadaje się do pokonywania przez cały rok.

Mijając kolejno Cieksyn, Lelewo i Zaborze, szlak prowadzi ku stacji PKP Pomiechówek pośród zróżnicowanych krajobrazowo i niezwykle cennych przyrodniczo terenów. Na trasie można zobaczyć liczne źródełka, strumyki, a także oczka wodne po starorzeczach. Niebieski szlak to też odcinek z wysoką skarpą oraz z wydmami śródlądowymi. Poruszając się wzdłuż Wkry, będącej osią trasy, zaobserwować można rzek na przestrzeni 18 km skręca przeszło 30 razy. Po drodze mijamy także liczne polany (tzw. terasy nadzalewowe), stanowiące idealne miejsce do pikniku. 

Po drodze zobaczyć można ponadto unikalne w skali regionu budowle, np. kościół w Cieksynie, dworek z parkiem w Lelewie (własność prywatna) czy pozostałości po starym moście i pomnik w Borkowie związane z Bitwą nad Wkrą w 1920 r. 

Przebycie szlaku ułatwiają tablice edukacyjno-informacyjne, które związane są z interesującymi miejscami i obszarami w dolinie Wkry (w tym 3 duże tablice z mapami). 

Pieszy szlak niebieski

Lokalizacja

© 2024 - Mazowsze