Mazoczas

Nasielskie szlaki: Czarny szlak rowerowy

Cytrynowe drzewo

Malownicze tereny doliny Wkry, bezkresne lasy i zabytkowe miejsca, w tym te nawiązujące do kluczowych dla historii naszego kraju wydarzeń historycznych. Gmina Nasielsk to miejsce, gdzie pośród malowniczych mazowieckich krajobrazów można spędzić aktywnie czas, wybierając się na wycieczki rowerowe oraz piesze. Łącznie na miłośników wypoczynku na świeżym powietrzu czeka tam 130 km oznakowanych tras na przejażdżki i wędrówki. 

Rowerowy szlak czarny” to pierwszy chronologicznie wytyczony na terenie gminy Nasielsk szlak dla jednośladów, którego długość liczy 24 km. Stanowi on przedłużenie biegnącego przez tereny gminy Serock „Pułtuskiego szlaku rowerowego”. Swój początek ma na granicy Zabłocia i Jaskółowa, a w dalszej kolejności przecina m.in. Żabiczyn, Paulinowo, Siennicę, Stare Pieścirogi, Mogowo, Nasielsk, i Lelewo, prowadząc do stacji PKP Cieksyn. 

Podczas wycieczki miłośnicy dwóch kółek zobaczą m.in. panoramę Nasielska, Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z uroczyskiem Chrcynno czy źródła rzeki Klusówki, prawobrzeżnego dopływu Narwi.

Czarny szlak rowerowy to też wyjątkowe zabytki, ciekawe obiekty i interesujące instalacje artystyczne. Wśród nich wymienić można kościół św. Doroty w Cieksynie, kolorowe drzewa (różowe, turkusowe, pomarańczowe i cytrynowe), stanowiące przedsięwzięcie artystyczne „Szlak Kolorowych Drzew”, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „SKAFANDER” czy ponad 30-metrową wieżę ciśnień z iglicą w Mogowie, która wybudowana została w 1924 roku w trakcie przebudowy linii wąskotorowej Nasielsk – Sierpc na linię normalnotorową, jak również parki podworskie (w Czajkach i Siennicy)

W Żabiczynie szlak przebiega niedaleko miejsca, w którym w kwietniu 2021 roku prowadzono nieinwazyjne prace archeologiczne, które potwierdzają odnalezienie możliwej siedziby rodu Żabickich, blisko spokrewnionych z rodem Prawdziców – od 1386 roku właścicieli Nasielska.

Na trasie szlaku znajduje się ponadto szesnaście przydrożnych krzyży, kapliczek i figur (m.in. w Paulinowie i Żabiczynie). W Cieksynie – przy kościele w pobliżu mety wycieczki – zobaczyć można z kolei okazałą lipę drobnolistną – pomnika przyrody, którego wiek szacowany jest na 300-400 lat. 

Czarny szlak rowerowy

Lokalizacja

© 2024 - Mazowsze