Mazoczas

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy – zielone płuca Polski

Krajobraz Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego ze wzgórzami, wąwozami i dolinami oraz jeziorami, które są pozostałością po lodowcu sprzed kilkunastu tysięcy lat, przypomina tereny podgórskie. To czyni go idealnym miejscem na piesze wędrówki dla osób ceniących ciszę i piękne zielone krajobrazy. Obszar parku znajduje się w granicach „Zielonych płuc Polski” – najczystszej i najbogatszej przyrodniczo części kraju. 

Ścieżki dydaktyczne

Wśród atrakcji turystycznych Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego można wyróżnić szlak łączący Górzno z Brodnickim Parkiem Krajobrazowym oraz szlak przebiegający przez wschodnią jego część. Wycieczki ułatwia ponadto kilkanaście tras rowerowych i nordic walking.  

Na terenie parku warto odwiedzić mały ogród zoologiczny w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Konopatach,z zagrodami dla dzików, bażantów, muflonów i danieli. W jego pobliżu przebiega ścieżka dydaktyczna z tablicami informującymi o tropach i śladach zwierząt. Aleją świerkową prowadzi ona do szkółki młodych dębów i buków, a następnie w stronę lasku z ptasią remizą i owocowymi gatunkami drzew.

Pozostałe atrakcje

W mazowieckiej części parku, w okolicach Lubowidza, można skorzystać z oferty gospodarstw agroturystycznych oraz spływów kajakowych Wkrą organizowanych m.in. przez Ostoję Zieluń. 

Informacje ogólne

Obszar parku obejmuje tereny trzech województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Jego powierzchnia całkowita wynosi 27,7 tys. hektarów, z czego 5,2 tys. położone jest na Mazowszu.

Szczególnym walorem parku są lasy, które pokrywają ok. 70 % jego powierzchni. 

Kompleksy leśne poprzecinane są niewielkimi łąkami, polami, jeziorami i dolinami rzecznymi stanowiącymi siedlisko wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 

W granicach kompleksu żyją łosie, jelenie, sarny, dziki, bobry, wydry i liczne gatunki ptaków, w tym bieliki, orliki krzykliwe, bociany czarne oraz żurawie, które są symbolem parku. 

Lokalizacja

© 2024 - Mazowsze