OFICJALNY PORTAL TURYSTYCZNY MAZOWSZA

Switch to desktop

Czersk

Zamek w Czersku Zamek w Czersku

Około 30 km na południe od Warszawy

Zamek w Czersku, położony na stromym wzniesieniu nad doliną Wisły, niespełna 3 km od Góry Kalwarii, stanowi cel licznych wycieczek mieszkańców Warszawy. Od końca XIV wieku aż do czasów potopu szwedzkiego, kiedy to uległ zniszczeniu, kontrolował przebiegający u jego stóp ważny szlak handlowy, wiodący z południa i wschodu na północ, wzdłuż Wisły. Dziś – zachowany w formie trwałej ruiny – stanowi atrakcję turystyczną i miejsce spotkań miłośników średniowiecza.

Najstarsze ślady osadnictwa na okolicznych wzgórzach pochodzą z przełomu VI i VII wieku. W XI wieku na wzgórzu zamkowym założono gród otoczony wałami o konstrukcji izbicowej. Świadczy o tym dokument księcia Trojdenowicza z 1350 r., podtrzymujący dla biskupich wsi obowiązek budowy izbic na grodzie czerskim, zniszczonym przez najazd Litwinów.

Zamek w CzerskuZa panowania Konrada Mazowieckiego gród był świadkiem wielu ważnych wydarzeń. Tutaj więzieni byli konkurenci Konrada do panowania nad Krakowem: Henryk Brodaty i Bolesław Wstydliwy. W grodzie znajdowała się murowana kaplica (zapewne romańska – obecnie jej fundamenty widoczne są dzięki pracy archeologów), która w połowie XIII wieku uzyskała rangę kolegiaty. Umocnienia grodowe okazały się niewystarczające dla obrony przed ponawianymi wielokrotnie w XIV wieku najazdami Litwinów, którzy atakowali, przekraczając linię Wisły. W tym czasie Czersk pełnił funkcję stolicy księstwa.

Być może w wyniku zniszczeń grodu w latach 80-tych XIV wieku książę Janusz I Starszy nakazał budowę zamku. Prace ukończono najprawdopodobniej jeszcze pod koniec XIV wieku. W tym samym czasie w Warszawie powstawała nowa warowna siedziba księcia. W 1406 r. władca oficjalnie przeniósł swoją stolicę z Czerska do Warszawy.

W XV wieku przeprowadzono na zamku prace unowocześniające jego fortyfikacje. Wtedy to podwyższono cylindryczne wieże, a także wzniesiono wieżę bramną.

W 1526 r. – po przyłączeniu Mazowsza do Korony – zamek przeszedł na własność polskich królów. Największe zniszczenia dotknęły go jednak podczas potopu szwedzkiego. Pierwsze prace restauracyjne na zamku rozpoczęto jeszcze w XVIII wieku.

Zamek czerski, położony na nadwiślańskiej skarpie, stanowi urokliwe miejsce zarówno wypoczynku połączonego ze zwiedzaniem ruin, jak i organizowania imprez plenerowych na rozległym dziedzińcu. Rokrocznie organizowane są tu następujące imprezy: Turniej Rycerski Na Dworze Konrada Mazowieckiego (maj), Europejskie Dni Dziedzictwa (wrzesień), pikniki, festyny. Dla firm i instytucji udostępniany jest dziedziniec zamkowy, na którym istnieje możliwość ustawienia sceny, prostych konstrukcji itp.

Zarząd zamku: Ośrodek Kultury

Show Street View
Więcej w tej kategorii: « Ciechanów Dłużew »
TOP

2018 © MROT. All rights reserved.

Top Desktop version