OFICJALNY PORTAL TURYSTYCZNY MAZOWSZA

Switch to desktop

Bolimowski Park Krajobrazowy

Powierzchnia: 20190 ha (z czego 8327 ha przypada na województwo mazowieckie)
Rok utworzenia: 1986

Bolimowski Park Krajobrazowy leży w obrębie nizin środkowopolskich na granicy dwóch rozległych regionów - Niziny Środkowomazowieckiej i Wzniesień Południowo - Mazowieckich. Obszar Parku rozciąga się na krawędzi trzech mezoregionów: Równiny Łowicko - Błońskiej, Wysoczyzny Rawskiej i Wzniesień Łódzkich.

Pod względem administracyjnym Park zlokalizowany jest na terenie dwóch województw – łódzkiego i mazowieckiego (powiat żyrardowski).

Na terenie Parku znajduje się 5 rezerwatów oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy Nieborów. Poza tym aleje zabytkowe, drzewa – pomniki przyrody, bobry w dolinie Rawki i inne atrakcje. Osoby zainteresowane nie tylko walorami przyrodniczymi znajda tu również zabytki w postaci pałaców, dworków, przydrożnych krzyży czy starych chałup.

Szlaki turystyczne

- Pieszy „Szlak Walk nad Rawką", kolor niebieski, nie oznakowany, 18 km: Bolimów PKS – Joachimów Mogiły „ Pomnik Powstańców" – wysoki brzeg Rawki –Rawka PKP – Samice - Kamion PKS

- Szlak pieszy, kolor zielony, oznakowany, SK 1343 z, 53 km: Skierniewice Rawka PKP – Budy Grabskie – Pracownie Terenowe BPK i RCEE – Joachimów Mogiły – Tartak Bolimowski – Jesionka – Radziejowice;

- Szlak pieszy, kolor czerwony, nie oznakowany, ŁD 4525 c, 30 km: - Kurzeszyn PKS – Stara Rawa – Doleck – Patoki - Wycześniak – Puszcza Mariańska.

- Szlak pieszy dwudniowy (ewentualnie rowerowy), kolor niebieski, nie oznakowany, ŁD-4524n, 39 km: - Kowiesy PKS – Chełmce – Sowia Góra – Jeruzal – Olszanka – Puszcza Mariańska – Rezerwat „Puszcza Mariańska" – Jesionka PKP – Miedniewice PKS

- Szlak pieszy i rowerowy, kolor żółty, 70 km: Boguszyce – Rawa Mazowiecka – Kurzeszyn – Nowy Dwór – Suliszew – Wycześniak – Stary Karolinów – Budy Grabskie – Droga Łowicka – Rezerwat „Polana Siwica" – Nieborów – Łowicz , oznakowany od Starego Karolinowa do Nieborowa;

- Szlak pieszy lub rowerowy, łącznikowy, kolor czarny, nie oznakowany, ŁD 4527 s, 2 km: Jeruzal – Patoki – Wycześniak

- Szlak rowerowy, kolor żółty, oznakowany, 20 km: Skierniewice Rawka PKP – Budy Grabskie – Droga Łowicka – Rezerwat „Polana Siwica" – Nieborów;

- Szlak rowerowy, kolor niebieski, oznakowany, 48 km: Skierniewice PKP - Park miejski - zalew Zadębie – Strobów – Balcerów – Halinów – Dąbrowice – Nadleśnictwo Skierniewice w Zwierzyńcu - Sierakowice Prawe - Borowiny, rezerwat „Polana Siwica" – BPK, Skierniewice supermarket Champion

- Rowerowy „Szlak starych dworków", kolor zielony, nie oznakowany, 55 km: Skierniewice PKP – Kamion – Trzcianna – Stara Rawa – Lisna – Paplin – Wola Pękoszewska – Babilonka – Wilczynek – Puszcza Mariańska – Studzieniec – Żyrardów PKP

- Szlak rowerowy, kolor czerwony, nie oznakowany, 65 km: Park Wzniesień Łódzkich – Las Łagiewnicki - Rogów – Lipce Reymontowskie - Skierniewice PKP – Budy Grabskie.

Ścieżki leśne i przyrodniczo - kulturowe:

- „Ruda - Chlebacz" - 3 km
- „Dolina Rawki"- 5 km
- „Jesionka - Łubno"- 9 km
- „Droga Łowicka" - 14 km
-„Zielona Szkoła - Kopanicha - Rawka" - 8 km
- „Droga Leśników" - 16 km
- „Skrajem Puszczy Bolimowskiej"- 4 km
- „Nieborów - Siwica - Arkadia" - 26 km

Ścieżki botaniczne:

- „Szlakiem Wielkich Polan" - 15 km
- „Szlakiem osadników leśnych" - 10 km
- „Szlak żyrardowski" - 10 km

Ścieżki faunistyczne:

- „Kręgowce lądowe Polany Siwica" - 5 km
- „Ścieżka entomologiczna w dolinie Rawki - owady lądowe"
- „Ścieżka entomologiczna w dolinie Grabinki - owady wodne"
- „Rokita - ostoja bobrów" - 4 km

Rezerwaty przyrody

Rawka

Rawka to już ostatnia rzeka Polski środkowej, która prawie w pełni zachowała swój naturalny charakter. W jej czystych wodach żyje około 25 gatunków ryb, m. in. płoć, kleń, szczupak, miętus, ukleja, leszcz, brzana, a także głowacz białopłetwy czy strzebla potokowa, które są bardzo rzadkimi i chronionymi gatunkami, spotykanymi raczej w czystych górskich potokach, niż w nizinnych rzekach.

Dolinę rzeki, która stanowi najprawdziwszy kręgosłup Parku, charakteryzują bardzo wyraźne, często urwiste zbocza. Wypełniona jest ona starorzeczami, oczkami wodnymi, rozległymi, bogatymi łąkami i pastwiskami, gęstymi zaroślami, zapustami, trzcinowiskami i bagnistymi olsami i stanowi doskonały korytarz ekologiczny, w którym spotkać można niemal wszystkich przedstawicieli fauny i flory Bolimowskiego Parku.

Polana Siwica

Rezerwat „Siwica" jest prawdziwym ptasim rajem. Obejmuje około 70 ha podmokłych łąk, bagnisk i wypełnionych wodą starych wyrobisk po torfie. Teren jest praktycznie niedostępny dla człowieka, zatem upodobały go sobie zwierzęta i rozliczne ptaki. Spotkać tam można m.in. kilka gatunków kaczek, dwa gatunki perkoza, a także bekasa kszyka, derkacza, czaplę siwą i bąka oraz łabędzia, który ostatnio wyprowadza udane lęgi.

Chlebacz

„Ruda - Chlebacz" to rezerwat utworzony w 1980 r. o pow. 12 ha położony przy Pd/Wsch. krawędzi doliny Rawki, w pobliżu granic miasta Skierniewice. Jest cennym lasem olchowym z wieloma gatunkami chronionymi. Znajduje się tam m.in. kilka stanowisk (jedynych w Polsce środkowej) bardzo rzadkiego widłaka wrońca. Pomimo pobliskich siedzib ludzkich i ruchliwych dróg „Ruda - Chlebacz" jest doskonałą ostoją zwierzyny. Spotkać można tam np. łosia, sarnę, lisa i całe watahy dzików.

Kopanicha

Rezerwat przyrody "Kopanicha" został w 1980 r. Zlokalizowany jest w gminie Skierniewice, w pobliżu drogi 705 Skierniewice - Sochaczew. Rezerwat zajmuje powierzchnię ponad 43 ha, z czego prawie 40 ha to tereny zalesione. Głównym celem założenia rezerwatu jest ochrona mozaikowych, typowych dla zachodniego Mazowsza zespołów leśnych: olsu, łęgu olszowego, boru bagiennego i grądu z wielogatunkowym runem i różnorodnym drzewostanem. Występuje tu wiele rzadkich gatunków roślin takich jak: bagno zwyczajne, lilia złotogłów, kruszczyk szerokolistny czy listera jajowata. W rezerwacie występuje także bogata fauna.

Puszcza Mariańska

„Puszcza Mariańska" to rezerwat utworzony w 1983 r. Zajmuje powierzchnię 120 ha. Rezerwat to świetlisty grąd z domieszką sosny, o runie bogatym w wiele gatunków roślin takich jak np.: zawilce, widłaki, przylaszczki.

Show Street View
TOP

2018 © MROT. All rights reserved.

Top Desktop version